Ajánlás:

Az emberek nap mint nap választásra kényszerülnek. Különböző kérdésekben kell dönteniük.Étel, ital, ajándék, szórakozás, társ választás, életvezetés, munka..., a mindennapi élet áll a középpontban. Alkalmazkodás világhoz, és az emberekhez. Döntéseik nagy részét szokásaik alapján hozzák. Mások nyögvenyelősek. Döntéseinket az elme-test kapcsolat határozza meg. Ha beteg a testünk, a lelkünk, ha érzemi problémáink vannak, az megjelenik választásainkban is. Az emberek közötti kapcsolat a személyészlelésre épül Ezt szolgálja a gondolatolvasás képessége, amely mások megértését segíti, és megalapozza hozzájuk fűződő kapcsolatainkat. A sikerekhez kevés a kimagasló tudás. Kell hozzá a szociális érzékenység, az érzelmi intelligencia, és az érzelmi tudatosság. 
 
 

  GONDOLATOLVASÁS

 

Az emberi létezés alapja. Hazugságvizsgálat az érzelmi kommunikáció jelrendszerére építve, 

hogy ne tévesszenek meg minket

 

            Az emberi létezés egyszerű, és könnyen átlátható tényeken nyugszik. Az embereknek meg kell érteniük a szociális-emberi, és az anyagi-tárgy környezetükből származó információkat melyekre releváns választ kell adniuk. Hatékonyan, és magas szinten. Az evolúció során kialakultak azok a testi, és gondolkodási rendszerek, melyek között összetett kapcsolatokra épülő együttműködés zajlik az alkalmazkodási problémák megoldására. Agyunk a problémamegoldás központja, aminek működéséhez testünk szállítja az energiákat. Működése egy mentáloperációs programra épül, és nagyban hasonlít egy számítógépre. A kérdés ezek után az, hogy milyen szoftver segíti az alkalmazkodási, döntési folyamatokat, és ez miből áll.

            Az agyunkban működő szoftver alkalmazkodási problémák megoldására specializálódott, ami jellemző módon szervezetünk általános éberségi állapotával jellemezhető. Az arousal szintje, és működése függ szükségleteinktől, céljainktól, motiváltságunktól, memóriánktól, fiziológiai állapotunktól… és számos más tényezőtől.

            Agyunkban egy szuperfelügyeleti program irányítja, és koordinálja az ott található mikro programok működését. A mikro programok feladata helyes sorrendben megoldani az unikális alkalmazkodási problémákat. A szuperfelügyeleti alkalmazkodási-program aktiválja probléma megoldási rendszerünk mikro elemeit, és kiválasztja azokat a hálózat összetevőket, melyek megfelelnek a szituáció során felmerült problémának. A szuperfelügyeleti program egy érzelem. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az érzelmi programok az evolúcióval fejlődtek, és kialakulásuk az evolúcióval jellemezhető. Az érzelmek jelentik az életünket. Ezt a tényt mégsem tudjuk elfogadni. Miként lehetséges ez? A válasz nagyon egyszerű. Azt gondoljuk, hogy ésszerűen élünk döntéseink racionálisak, elutasítjuk az érzelmi döntéseket, az érzelmi reakciókat, és az érzelmek befolyását. Társadalmi méretekben rossz előfeltevéseink, előítéleteink vannak az érzelmi problémamegoldással kapcsolatban. Miért?

            Az ipari fordalom óta hiszünk a racionalizmusban, annak ellenére, hogy Herbert A. Simon 1978-ban Közgazdasági Nobel Díjat kapott azért, mert kidolgozta a korlátozott racionalitás elméletét. Régi történet. Tudományos megalapozottság ellenére sem könnyű harcolni saját hitünk ellen, melynek számos egymást erősítő összetevője van. Az emberi természet ugyanis nem racionális. Sohasem lesz az. A meglévő információk mértékében - apró lépésekben alkalmazkodó. Nem várhatjuk meg, hogy minden információ a rendelkezésünkre álljon. Ha lelépünk az útra, és fékcsikorgást hallunk, ugrani kell. Nem lamentálhatunk azon, hogy az autó elüt vagy nem, időben megáll, vagy átgurul rajtunk,.. Az evolúció hatásrendszere alatt élünk. Jelenleg is. Ennek különleges fejlődési rendszere van, ami az érzelmekből vezethető le.

Kiindulási pont az elme-test kapcsolat

             Az elme-test, vagy test és elme problémájának számos ideológiai, filozófiai oldala van. A mentális jelenségek különböznek a fizikai jelenségektől, ami azonnal felvet egy kérdést. Vajon az elme, vagy test a meghatározó. Erre kérdésre eltérő választ ad a materializmus, a dualizmus, és a világkülönböző vallásai. Filozófiák alapkérdése, hogy melyik az elsődleges, vagy a meghatározó. A kérdés az, hogy képesek vagyunk-e az elme-test problémát filozófiai alapokon értelmezni. El kívánjuk kerülni az ősi érvelések labirintusát. Tudományos kutatások eredményeire, és a gyakorlatra építünk.

            Elemzésünk a biológiai, és a kognitív tudományok alapjaira épül. Ehhez először a kognitív területeket tekintsünk át. Elménk az információ feldolgozási folyamatok centruma, amely az agy idegrendszeri hálózatára épül. Az agy és az elme egységes rendszer két alrendszerrel. Az egyiknek testi, fizikai jellemzői vannak, - mint idegrendszer, - a másik spirituális jellemzőkkel bír. Elménk - agyunk specifikus terméke:

·         információkat von ki a környezetből,

·         orientálja testünket az erőforrásokért élelemért, barátokért, de szükségük van szerelemre, örömre is. Az erőforrások nem csupán anyagi természetű dolgok. Ide tartozik minden spirituális olyan érzelmi többletet is, ami elégedettségre ad okot,

·         kerüli a veszélyeket,

·         elindítja, és szabályozz a testi funkciókat, átalakítja, és tárolja funkciókat, irányítja döntéshozatalt,

·         ennek megfelelően szabályozza testünket, magatartásunkat, és viselkedésünket,

·          valamint lelki jelenségeinket.

Emberi világunk Ősidők óta az alkalmazkodásról szól. Ennek során kifejlődtek azok a specifikus mikro programok, melyek ezt az alkalmazkodást szabályozzák. Ezek egy végtelen folyamatban láncszerűen kapcsolódnak egymáshoz, és valamennyi akkor aktiválódik, amikor specifikációjukra szükség van. Idővel kifejlődött egy szuperfelügyeleti program, amely koordinálja ezek működését, és valamennyit a szükséges konfigurációba rendezi. Ezek a programok az érzelmek.

            Létezésünk mikro programokra épül. Vannak szükségleteink, (testi, fizikai, biztonsági, szociális, tisztelet, önérvényesítés) feladataink, és a mikro programok segítenek ezek összerendezésében, elérésében, kielégítésében. Amikor tanulunk, dolgozunk, játszunk, szeretkezünk, vagy bármit csinálunk, élményeket, információkat gyűjtünk. Ezek a programok individuálisak, mert mindenki egyénileg oldja meg a feladatait, az általa összegyűjtött információkra támaszkodva. Minden testi, és pszichés folyamatot érzelmek irányítnak. Szabályozzák aktivitásunkat, következtetéseinket. Ez a MI elménk, és döntéshozatali programunk.

Középpontban az érzelmek

            Az állati észlelés évmilliókon keresztül fejlődött. Darwin leírta az állati érzelmek, és a biológiai struktúrák fejődését, az elme, és az érzelmek kapcsolatát, valamint szerepüket az evolúciós folyamatok szabályozásában. Az érzelmek megtalálhatók az alacsonyabb fejlettségi szintű állatoknál is. Hasonló módon, miként az embereknél. Ez betekintést nyújt az érzelmek funkcióiba, és általánosítható jellemzőibe. Néhány érzelmet viszonylag könnyű elkülöníteni a többitől. A félelem, és az aggódás az embereknél is hasonló biológiai reakciókat idéz elő. Egy ragadozó megjelenése növeli az izgalmi állapot, mert fenyegetést jelen számunkra és az állatokra is. A legújabb képfeldolgozó eljárások egyértelműen mutatják a neurokémiai, az anatómiai folyamatok hasonlóságát a központi idegrendszer szintjén is. Az érzelmek egy lánchoz hasonlatosak. Egy stimulus kiváltja őket. Agyunk feldolgozza az észlelésünk által szolgáltatott információkat. Érezzük az érzelmeket, melyek eluralkodnak rajtunk, és megjelennek az ehhez kapcsolódó szubjektív gondolatok. Mindez megjelenik a magatartásunkban is. Ezek egy része látható, míg a másik részük nem. Megnő az izomtónusunk, megdobogósodik a szívünk, összeszorul a gyomrunk, verejtékezünk, fokozódik mirigyműködésünk. Növekvő izgalmi állapotok esetében ezek egy része is észlehetővé válik. Magatartásunk, és testi jeleink informálják környezetünket arról, hogy mi történik az elménkben. Láthatóvá válik a szeretetünk, megvetésünk, undorunk, félelmünk, hazugságaink… Szinte minden, ami a  fejünkben zajlik.

            Érzelmeink azonnal aktiválódnak, ha túlélési probléma merül fel, és választanunk döntenünk kell valamilyen kérdésben. Életünk az alkalmazkodásról a megfelelésről szól. Folyamatosan küzdenünk kell a változásokkal. Megismerő funkcióinkat támogatja az érzelmek és a biológiai szükségletek kombinációja - a jövőjóslási folyamat. Előérzetünk segít minket a helyes döntéshozatalban, hogy ne állandó küzdelemből álljon az életünk.

            Észlelés közben kialakul érzelmeink láncolata. A kognició ugyanis nem egy lineáris folyamat. Állandó visszacsatolásokból áll, miközben egyre pontosabbá válik. Elménk irányítja a figyelmünket, és befolyásolja, hogy milyen információkra van még szüksége. De ne legyünk túlságosan magabiztosak az eredményeket illetően. Él bennünk egy sor olyan tényező: értékek, hitek, szokások, minták, előítéletek, tudatlanságunk miatt, ami rontja az esélyeinket a szituációkhoz történő alkalmazkodásunkban.

            Az alapérzelmek megjelenése az első válasz a stimulusra. Ezekben nincs gondolkodási elem. Biológiai létünk szolgálói, és védelmezői az evolúció kezdeteitől. Az emberi nem fejlődésével kialakult egy másik szociális érzelemcsoport, - a magasabb rendű érzelmek-  melyek gondolkodási elemeket is tartalmaznak. Pontosan azért, mert embertársainkhoz történő viszonyunk összetett, és stratégiai elemekkel is terhelt. Ezeket „józan” megfontolással kezeljük érdekeinknek, szükségleteinknek, céljainknak megfelelően.

            Minden érzelmi állapotnak tipikus jegyei vannak. Az érzelmek izomtónusban, testbeszédben, és mimikában jelennek meg. Egy részük kevésbé szembetűnő, mert testünk belsejében zajlik. A hazugságvizsgálatok számára viszont nagyszerű információforrások lehetnek. Az érzelmek összekötik, és befolyásolják az életünket. Minden biológiai, és emberi aktivitásunkat. Ha ismerjük funkcióikat, működésüket, képesek vagyunk feltárni, hogy mi, zajlik az agyunkban. Sőt mások agyában. Erre épül a gondolatolvasás. Nagy szükségünk van rá:

·         ha konform módon akarunk viselkedni,

·         ha meg szeretnénk őrizni kapcsolatainkat,

·         ha érzelmileg gazdagabbá szeretnénk tenni az életünket,

·         ha le szeretnénk győzni a negatív érzelmek hatását, a stresszt, a depressziót, hangulataink ingadozását,

·         ha boldogok szeretnénk lenni,

·         ha lelki egészségre vágyunk,

·         ha fontos számunkra biológiai egyensúlyunk,

·         ha tudatosan szeretnénk élni… akkor el kell sajátítanunk a gyakorlásához szükséges ismereteket, és készségeket.

Fontos megjegyezni, és a fentiekből ki kell emelnünk. Biológiai létünk, és szociális rendszerük egy összetett rendszer, melynek működése az evolúció szabályai szerint zajlik. Ezt szolgálják ki információkkal az érzékszerveink.

            Érzelmi jelei vannak, hogy miként működik a testünk, és szociális kapcsolatrendszerünk. A meghatározottság kölcsönös. Ép testben ép lélek, tartja a magyar. Ha a testünket étellel, itallal mérgezzük, és a lelkünknek sem adjuk meg a pozitív energiákat, azt a spirituális táplálékot, amire elménknek épp úgy szüksége van, mint a testünknek ételre, italra, hosszú távon felborulhat az elme-test kapcsolat. Ennek eredménye: kiégettség, stressz, fizikai állapotok romlása, betegségek kialakulása.

Testünk, és elménk működési problémái jelzik problémamegoldásunk, alkalmazkodásunk hiányosságait, ami tovább rontja az elme-test kapcsolatot.

            Az érzelmi programok különleges tulajdonságokkal bírnak. Olyan számvetésekre képesek, melyek racionálisan elképzelhetetlenek. Ahogy már szó volt róla, a döntéselméleteknek két főiránya van. A racionalizmus, és a korlátozott racionalizmus. Az egyéni racionalitás egy korlátozott racionalitásra épül, és ez tipikusan korlátozott magatartást eredményez. A világról szóló ismereteinknek is vannak határai. Problémamegoldásunkhoz alkalmanként több ideát használunk, mint konkrét ismereteket. Ezek arány természetesen tudományfüggő. Személyiségünket is aktivitásunkkal, cselekedeteinkkel definiáljuk. Ezek hátterében is ott vannak az érzelmek. Ezek esetében a számvetés a stimulusok összevetését jelenti. Melyik fontosabb, erősebb, melyikhez fűződnek konkrét tapasztalataink, ismereteink, milyen lehetőségeink vannak, és ezekre építve tudunk-e releváns döntéseket hozni. Agyunk képes összehasonlítani, mérni elvont fogalmakat is. Ilyen a szeretet, a gyűlölet, a harag, az ízlelés. Ez a mérleg nagyon szociális, egyedi, személyiségfüggő. Megjelenik benne a világról vallott felfogásunk, hitünk, szándékaink, és céljaink is.

            Az a szuperfelügyeleti program, amely az alprogramokat működteti, megjelenik: észlelésünk szabályozásában; figyelmünkben; következtetéseinkben; tanulásunkban; memóriánkban; céljaink kiválasztásában; motivációink rangsorolásában; következtetéseink hálózatában; fiziológiai reakcióinkban; (szívdobogás, mirigyműködés, immunműködés, emésztés) emberi játszmáinkban; magatartásunkban; hajtóerőinkben; kommunikációs folyamatainkban; energia szintünkben; kommunikációs folyamatainkban; energia szintünkben és energiáink megosztásában; az események, és stimulusok érzelmi színesítésében; lehetőségeink újrakalibrálásában; szituációk értékelésében; értékeink, és variálódásuk szabályozásában; önértékelésünkben; becsléseinkben; veszélyek értékelésében; hatékonyság számításában.

A romlás útja

            Egykori ősünk állandó mozgásban volt, és ritkán lakott jól. Ma ez a mozgás sokak számára leszűkült TV és a hűtőszekrény közötti távolságra és hajlamosak vagyunk betegre enni-inni magunkat. Inkább szenvedünk a parkolóhely keresésében, mintsem rövid távú gyaloglásra vállalkoznánk.

            Egykor lezajlott egy kísérlet, ahol a dolgozóknak vállalti ügyek intézésében sokat kellett gyalogolniuk. Egy ugyanolyan szervezetben minden közel-kéznél volt. Ahol nagy volt a mozgáskényszer, ott kevesebb volt a betegség miatti hiányzás, jobb volt a munkahelyi légkör, és szélesebb körben kommunikáltak egymással a munkatársak. Ma az elektronikus ügyintézés székhez köti az embereket, romlik a szemtől szembeni kommunikáció hatékonysága, és a szocializációs ártalmak megjelentek az emberi élet minden területén.

            Étkezésünkkel akaratunkon kívül is fertőzzük magunkat. A táplálék kiegészítők, állományjavítók, tartósítószerek idegenek emésztőrendszerünk számára. Az evolúció nem érte utol azt, amivel mérgeznek minket. Ne feledjük azt sem, hogy a tápláléklánc csúcsán vagyunk, - mindenevők, - és ebből a „mindenségből” választja ki gyomrunk mindazt, ami fontos a testünk számára. Az ilyen-olyan diéták, fogyókúrák hiányokat okoznak szervezetünkben, és óriási profitot a kitalálóiknak. Ebben a tudományok területéről is támogatást kapnak. Ezen az alapon nettó ostobaság a vega étrend a paleo diéta, … és sok minden más. Ostoba ember, aki elhiszi, hogy az ősi magvak bel-tartalma összevethető a modern mezőgazdaság agyonszelektált termékeivel. Aki ebben hisz, az még nem evett erdei szamócát. Őseink anno olyan magvakat, gyümölcsöket gyűjtöttek, melyeknek gyógyhatása van. Megették a kökényt, a somot, a vackort, és változatos teákat főztek. Mindez eltűnt az életünkből. Vele a gyógyító erő is, amely kedvezően stimulálta idegrendszerünk működését. Ne higgye bárki, hogy a lassan romló testi kondíciók kedvezően járulnak hozzá elménk működéséhez.

            Testünk energiával látja el agyunkat, melynek szövedékein transzcendens folyamatok zajlanak. Elménknek is szüksége van táplálékra. Transzcendens táplálékra, amely leginkább érzékszerveinken keresztül jut el hozzánk. Leromlott szaglásunk, látásunk, hallásunk, ízlelésünk egyre kevesebb információt nyújt környezetünkből.

            Emberi létünkből kifolyóan szükségünk van társra, társakra, akikhez tartozunk, és akik hozzánk tartoznak. Erőt, energiát támaszt jelentenek számunkra, és akiket megértésünkkel mi magunk is hajlandók vagyunk támogatni. Segítenek az önmagunk, és környezetünk feletti kontrollban, elhelyeznek minket abban a szociális térben, ahol élnünk kell. Így erősítik önismeretünket, és énünk minden megjelenését. Szükségünk van mások bizalmára, szeretetére, és segítő támogatására. Velük együttműködve képesek vagyunk megküzdeni a stresszorokkal, a környezeti kihívásokkal. Ne feledjük: ma is az alkalmazkodásról szól az evolúció.

            Energiáink másik részét mi magunk állítjuk elő. Ebben közreműködik hitünk, szükségleteink és életvezetésünk. Leginkább a sikereink öröme. Aadályt jelent az elidegenedés, a befelé fordulás, az individuális önérvényesítés, a magány, ami már nem csupán az idősek privilégiuma. A facebook világában ezernyi ismerősünk is lehet. Luftballonná válik az egész, ha tényleges támogatást várunk tőlük. Könnyebb ezer lájkot nyomni, mint két bíztató szót szólni. Biztonságérzetünket kikezdi a társadalmi politikai környezet, a tradíciók eltűnése, az emberi kapcsolatok elsekélyesedése. Az ösztönélet előtérbe kerülése a tartós pozitív érzelmek hiányával. Az emberek nagy része már fél az új kapcsolatoktól, mert leromlottak azok az intellektuális tényezők, melyek mások szándékainak felismerésére irányulnak.

Minden testi-fizikai, és transzcendens korlát akadály emberi létünk kiteljesedésben.

Lehet számba venni őket, hogy hol javíthatunk rajta.

Lehet keresni az ismerősöket, hogy kikre számíthatunk.

 

 

Elérhetőség

gondolatolvasás
5085 Rákóczifalva Rózsa út 5/a

20 3398345

© 2014 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode