Gondolatolvasás

Annie Murphy Paul: Psychology Today Magazine, Sep/Oct 2007 Last Reviewed 15 Nov 2007 Article ID: 4401

 

Akár tudják, akár nem, mindannyian született pszichológusok vagyunk. Ha nem lennénk képesek mások gondolatainak, és érzéseinek a megkülönböztetésére, képtelenek lennénk kezelni a legegyszerűbb társadalmi szituációkat, és nem tudnánk közvetlen emberi kapcsolatokat teremteni másokkal.

               Ha egy baba elkezd sírni néhány órával az után, hogy utoljára evett, az anyja pontosan tudja, hogy mit érez: éhes. De tételezzük fel, hogy egy feleség szeme megtelik könnyel, miközben DVD-n néz egy filmet. A férje belesüpped a heverőbe. És azon gondolkodik, hogy mi dúlta fel a nejét. A neje megmondhatná neki egyenesen. „Annyira tragikus ez a film. Az egész egy végzetes románc.” Igaz lehet. De gondolhat arra is, hogy a film története emlékezteti házassági problémáira.  De érezhet sértettséget is, és mert azt gondolja, hogy a férjének észre kellene vennie, hogy mi a baja, és meg kellene nyugtatnia. De lehet, hogy nincs tisztában azzal, hogy a való világban meglévő problémái mélyítik a reakcióját a kitalált párral kapcsolatban. Gyorsan és tudat alatt megtalálta az emlékezetében – feleségével kapcsolatos történetet, reakcióját a reggeli összezördülésre, ami nagyon hasonlít a film történetére. Észrevette, hogy különösen remeg a felesége hangja, megfigyelte, ahogy összegömbölyödik a heverőn. Láthatta arckifejezésének változásait. Minden információt felszedett ezekről az eseményekről, és feltöltötte a gondolatait saját maga vágyaival, és elfogultságával… végül rájött valamire. A felesége tud a barátnőjéről.

               Minden nap, amikor nyomulunk a fizetésemelésért, birkózunk a gyerekkel a házi feladat felett, vagy igazságot teszünk a fölött, hogy valóban tetszett-e barátainknak a legutolsó buli dekorációja, olvasunk mások gondolataiban. Elhelyezzük megfigyeléseinket memóriánk adatbankjába, és ez lesz okaink ereje, érzelmeink kútfője. Állandóan tanuljuk, és találgatjuk, a másik személy gondolatait és érzéseit. A legnagyobb vitákon, vagy egy baráti csevegésen keresztül intenzíven gyűjtjük a jeleit annak, hogy mire gondol az illető abban a pillanatban. „Ezt az érzékelési képességet nevezem „gondolatolvasásnak”. Mondja Daniel Siegel az UCLA pszichiátere, a „Gondolat teli Agy” szerzője. Az agyad biztosítja, hogy létrehozd más ember belső állapotát.

               A gondolatolvasás ebben az értelemben kritikus emberi képesség, és nem szabad összekeverni a szuperhős csalhatatlan telepátiájával. Ezen keresztül adunk értelmet más emberek cselekedeteinek, és döntünk következő lépéseinkről. A gondolatolvasás tesz képessé minket tárgyalásra, versenyre, kooperációra, és érzelmi közelségre más emberekkel. Ez biztosítja, hogy elhárítsuk mások manipulációit, vagy csábítását. Ezen keresztül tudjuk, hogy mikor találják egyesek derűsnek, vagy humorosnak a tréfáinkat és nem csupán udvariasságból. A gondolatolvasás képessége lehet a legfontosabb eleme a szociális intelligenciának.

               Egyszerűen, és szigorú következetességgel végezzük: a meg nem értés ugyanis konfliktusokhoz vezethet. Egy kapcsolaton belül egyedül is érezhetjük magunkat. Viszályt szíthat: tipikus példa a kötekedő férj, aki pontatlanul feltételez bizonyos dolgokat a feleségéről, ezért ők ostorozzák egymást.

               A gondolatolvasás elmúl évtizedes kutatása (vagy, ahogy a pszichológusok mondják, a beleélés pontossága) felfedte hogyan működik, kik azok, akik különösen jók benne, és hogyan tudjuk javítani a képességünket, hogy megértsük egymás gondolatait – ugyanakkor beszélgető partnerünk ne tudja meg a mi gondolatinkat. Mások gondolatai és érzései, beleértve azokat, akik közelebb állnak hozzánk, messze vannak az átláthatóságtól, ezért ez azt jelenti, hogy a gondolatolvasás az egyedüli út megtudni valakiről, mi van a puszta felszín mögött. Ez az egyetlen út ahhoz, hogy kialakíthassunk egy igazi közelséget. És az egyetlen út szeretni azt, aki a valóságban is az, akinek mutatja magát.

A nagy kompromisszum

               Meglepő, hogy agyban egyenrangúak lehetünk másokkal, de az igazság az, hogy általában nem élünk vele megfelelően. Az idegenek (akiknek bejátszottak egy filmet, és később el kellet mondaniuk percről percre az érzéseiket, ezzel együtt partnerük gondolatait és érzéseit) amikor egymásból olvastak, azt egy 20%-os pontossággal tették. Közeli barátok, és házastársak 35% körüli eredményt értek el, de voltak, akik elérték a 60%-ot is, írta William Ickes az empátia „pontosságának” a kidolgozója a Texasi Egyetemről, Arlingtonból.

               „Korlátozott” gondolatolvasási képességeinknek ősi gyökerei vannak, mondta Ross Buck a kommunikáció tudományok professzora a Connecticuti Egyetemről. Az evolúció évezredei alatt az ember kommunikációs rendszere egyre bonyolultabbá lett azáltal, hogy az élet és a munka egyre bonyolultabb lett. A gondolatolvasás olyan eszközzé vált, amely „létrehozza és fenntartja a szociális rendszer működésének rendjét”. Mondja Buck. Segít megtudni, hogy sikerült-e megegyezni a szomszéddal, avagy nem.

              Természetesen saját érdekeink elérése érdekében, mindig el kell tagadnunk érzéseinket mások elől. „Ugyanis nem mindig akarjuk pontosan megmutatni, hogy mit gondolunk, mert, mások felülkerekedhetnek rajtunk” mondta Buck. A puszta gondolatainkat, ami lehet egy „kötélhúzás „eredménye szükségleteink között, be kell mutatni, és el kell rejteni mások előtt. Ez a finom egyensúly az érzékelés és rejtés között szolgálta az embert a maga hosszú történetén keresztül. De Siegel mégis aggódik, mert kultúránkban a gondolatolvasás képessége jelenleg romlik. Ma, a siker orientált szülők rengeteg időt töltenek gyerekeik strukturált aktivitásának a stimulálásával, zajos játékokkal, „Kis Einstein” DVD-kel, és nem ülnek le, élnek „együtt”a gyerekeikkel. A végeredmény az, hogy megtagadják a gyerekeiktől azt, hogy megtanulják, hogyan teremtsenek kapcsolatot más emberekkel fizikálisan, és emocionálisan, ami fejleszthetné éleslátásukat. A gondolkodás és az éleslátás ésszerűségének színvonala a civil életben megkívánja – mondja – hogy a felnőtt emberek egymás felé forduljanak.

A hat érzék hetedik oldala

               Ha a mindennapos gondolatolvasás az intuícióra épül, akkor egy nagyon összetett dolog lesz az, ami biztosítja, hogy teljesen kiaknázzuk mások megérzéseit, a magunk észlelési és gondolkodási képességeivel. A kezdethez: amikor megpróbálunk belelátni valakinek a fejébe, megértjük a szavakat, amikor beszél, figyeljük arckifejezését és a testbeszédet, és megjegyezzük a beszéd tónusát, és hanglejtését. De a gondolatolvasás nem mindig ugyanúgy zajlik. Vannak töréspontok, a mikor az interakció hangulata és tónusa változik. Megváltozik az arcszín. Törés következik be a társalgásban, ha kínosnak érezzük a szünetet, vagy harmadik fél lép be a társalgásba, fejtegeti Sarah Hodges az Oregoni Egyetem pszichológia professzora. Nem tudjuk hajszálpontosan követni a partner minden múló gondolatát, és érzését, de jobban tudjuk mérni ezeket a mozzanatokat, mert könnyű követni őket. „Ha valaki gondolatait meglehetős pontossággal olvasod, de valahol elveszíted a fonalat, ahol nevetni kezdenek, az érzések bosszantani fognak, vagy ha elmulasztod azt a pontot, ahol a könnyed társalgás komollyá válik, és elmulasztasz más pillanatokat is, rá kell jönnöd, hogy empátiád nem eléggé pontos.

               A testbeszéd olvasása a gondolatolvasás alapvető feltétele. A testbeszéd felfedi a személyek legfontosabb alapérzelmeit. A kutatók test mozgását vizsgálva bebizonyították, hogy csökkentve a képernyő fényét, a kísérlet résztvevői még képesek voltak felismerni a szomorúságot, a bosszúságot, az élvezetet, a kudarcot, és a romantikus szerelmet. Enyhe alkoholos befolyásoltságban is képesek vagyunk érzelmek olvasásra, csak egy kicsit hosszabb időre van szükségünk.

               Az arcjáték szintén felhasználható arra, hogy megtudjuk, mire gondolnak az emberek. Több mint 3000 különböző arckifejezést használhatunk naponta, ezek nagy része gyorsan múló és rövid ideig élő expresszió, melyek érzéseket árulhatnak el.  Sajnálatos, hogy ezek túlnyomó többségét nagyon-nagyon nehéz felfedni. Ám ha a figyelmünket mások szemére irányítjuk, az sokat segíthet. A szemet környező izmok gazdagabb érzelemforrások az arc bármely részénél: letört, ha szomorú, kitágul az ijedtségben, fókuszálatlan az álmodozó, keményen csillog, ha féltékeny, vagy körbe forog unalmas türelmetlenségben. Többet tudunk meg valaki gondolatairól azon az úton, hogy milyen gondosan fogalmaz – a szavak, a gesztusok a hangmagasság összecsengenek, vagy inkongruensek. De mindezek helyett böngészhetünk a testbeszédből, és a hang tónusából. Ickes úgy találta, hogy beszélgetés tartalma lesz az, ami leginkább segít a gondolatolvasásban.

Immár minden együtt

               Van mélyebb szinte is a gondolatolvasásnak. Az érzelmek területén. Az érzelmek ragályosak, és érzékelhetjük, hogy beszélgető partnerünk hogyan kapja el fogalmazásunk érzelmi összetevőit. A pszichológusoknak sok példájuk van arra vonatkozóan, hogy hogyan közeledünk érzelmileg másokhoz, és anélkül, hogy tudatában lennénk, hogy másoljuk őket, és hogyan alkalmazkodnak fiziológiás jellemzőink a külső tényezőkhöz. Hasonlóan a színészi mesterséghez, aki más karakterré válik, mi is el kezdjük érezni azt, amit más személy is érez. Amikor utánozzuk mások magatartását, beszédét, ritmusát, gesztikulációját, kifejezéseit, és testi irányultságát, belelátunk gondolataiba, és érzéseibe. Ámbár a mosoly könnyen terjed, a negatív érzelmek mégis ragályosabbak a pozitív érzelmeknél, feltehetően azért, mert tudatunk különösen érzékeny a negatív érzelmekre. Amikor magunkra szedjük valakinek az aggodalmát, vagy kudarcát, ez kiváltja a harcoljunk, vagy meneküljünk reakciónkat, ami természetesen megtúráztatja szívünket és vérnyomásunkat. A kutatók azt is kimutatták, hogy azok, akik érzékenyebbek az érzelmi fertőződésre, jobban olvassák az emberek negatív gondolatait, ami derűsebbé, teszi őket. A gondolatolvasás ugyanakkor nem egy egyirányú folyamat.   Ez egy dinamikus interakció, és ez növeli hatékonyságát. Siegel úgy fogalmazott, hogy a gondolatolvasás egy ráhangolódással kezdődik, - ennek során észleljük a testünket és belső állapotunkat. Minél inkább ismered magad, annál könnyebben veszed észre, ha hirtelen feszült leszel. Jobban megérted beszélgető partnered.

 „Jane jobban oda kéne figyelned a munkára. Baj lesz”

Ha hamarabb veszel észre rajta valamit, mint benne tudatosulna, akkor egy együtt érző barát vagy. De lehetsz Te rossz is. Jane úgy is találhatja, hogy az megjegyzésed képtelen koholmány. Mond meg neki, hogy abban a családban, ahol felnőttél, rosszul kezelik a haragot. Hajlamos vagy felszedni rossz információkat. Minden előítéletünk, elfogultságunk, és memóriánk hat az értelmi képességeinkre. Kiolvashatunk későbbi motivációkat az egyenes beszédből, ha gyanakvó világlátásunk van. De kinézhetünk jó kezdeményezéseket gonosz emberekből, ha másokkal szemben optimisták vagyunk azért, mert közvetlen kapcsolat van mentális állapotunk és mások megítélése között. Siegel hiszi, hogy figyelmességünkkel, vagy előzékenységünkkel – amit a meditációhoz hasonlóan fejleszteni lehet, - stabilizálhatja a háttér információk lencséjét. Ez segíti tisztán látni a belső világot. Ahogy tovább fejleszted a belső világod, megfigyelheted önismereted fejlődését, amit te rajzoltál meg empátiád eredményeként.  A jártasság saját érzéseid megértésében és alkalmazva minden olyan jelzésre, amit beszélgető partnered nyújt számodra, és amit véletlenszerűen bocsát ki valóban előny a gondolatolvasásban. Az a képesség, amivel elkülönítjük a birkát a kecskétől, hasonló ahhoz, amivel felismerjük a gondolatot, vagy érzést, amit a másik személy nem teljesen ismert fel. Mondta Hodges. Nem hazudhatnak, vagy titkolhatják el érzéseiket csak ők még nem rendezték azokat. Az a legértékesebb barát, aki képes vezetni másokat az önismeretben.  De ezt óvatosan kell tenni. Mondta Hodges.

A gondolatolvasás ABC-je

               A gondolatolvasás ténylegesen a születéssel, kezdődik. Az újszülött előnyben részesíti az arcot, és néhány héttel később már képes utánozni az arckifejezéseket. Két hónap múlva a gyerek képes észlelni, és válaszolni gondozója érzelmeire. Egy év múlva figyeli a felnőttek arckifejezését, és felhasználja azokat magatartás szabályozásában. Mondja Nancy Eisenberg, pszichológia professzor, az érzelmi fejlődés szakértője az Arizonai Állami Egyetemről. Kétéves korában gyermek következtet mások kívánságára, ahogy figyeli őket Három éves korában képes megnevezni olyan arckifejezéseket, mint boldog, szomorú, vagy mérges. Öt éves korára a gyerek eléri azt az alapvető képességet, hogy olvas mások gondolataiban. Birtokában van a „gondolatolvasás elmélete”. Megértik mások gondolatait, érzéseit, és hitét, melyek különböznek az övékétől. A gyerekek élesítik saját gondolatolvasási képességeiket, ahogy hallgatják a felnőttek beszélgetését, és megtanulják a társadalmi szabályok és interakciók komplexitását. A velük, egyenrangúakkal játszva lehetőségük adódik, hogy gyakorolják a testbeszédet. Képességeik normális úton és spontán fejlődhetnek. De el is rontható a folyamat. Ha visszaélnek vele, vagy kizárják a fiatalabbakat. A gyerekek az otthoni erőszak miatt lehet, hogy érzékenyebbé válnak a hangos beszédre, és akkor is haragot látnak, amikor az nem létezik. Néhány deprimált gyerek, aki intézetben nevelkedett, szerencsés lehet, ha tisztán meghatároz néhány érzelmet.

               „Én tudom, Te mit tudsz, amit tudok” bonyolultsága, változékonysága a késő kamaszkor végéig fejlődik. Ez azért van, mert a gondolatolvasás képessége magába foglalja az agy szubjektív perspektíváit más emberekkel kapcsolatban, és integrálja azt, amit megért a világból, különösen akkor, amikor ütközik valakivel. Ez lefoglalja az egész agyat. A tinédzserek természetes önimádata oda vezethet, hogy a legönzőbb módon értelmezik mások gondolatait és érzéseit. Amikor az anya bepánikol, hogy lánya a megadott idő után ér haza, a lány azt gondolhatja, hogy „anyám megpróbál kontrollálni” ahelyett, hogy azt gondolná: „anyám feldúlt, mert aggódik értem”.

Meglepetés, meglepetés

               Ickes megpróbál leszámolni azzal a köznapi hiedelemmel, hogy a gondolatolvasással kapcsolatban, hogy ebben a nőknek intuitív előnye lenne a férfiakkal szemben. Tiffany Graham nevű kollégájával azt találták, hogy „ténylegesen nem evidens, hogy a nők jobb gondolatolvasók, mint a férfiak. Miért olyan erős ez a nemi sztereotípia?” Ez nem képességi, hanem motivációs különbség, mondta Ickes. A mindennapi életben úgy tűnik, hogy a nőket könnyebb motiválni, hogy megértsék más emberek gondolatait és érzései. Támogatja ezeket az alkalmazásokat több tanulmány és tréning, melyeket kutatók ajánlanak a résztvevőknek fizetség fejében. Ennek során megszüntetik a különbséget a férfiak és nők között azt sugallva, hogy a férfiak is képesek a nőkhöz hasonlóan a gondolatolvasásra, ha nagyon akarják. A gond az, hogy nem mindig akarják. A motiváció szerepe a gondolatolvasás pontosságában azt is jelenti, hogy segít megfejteni mások ellenintuíciós találmányait. Az új házasok nagyon jól érzik egymás tudati állapotát. De pontosan akkor, amikor elvárják tőlük, hogy tegyék jobban, akkor valami szokatlan történik. Az empátia pontossága csökken az első házas évek után.        Miért fordulhat elő, hogy jobban ismerve egymást, rosszabb lesz egymás megértése? Egy kicsit arrogánssá válnak, bízva abban, hogy jobban ismerik egymást, kevésbé lesznek motiváltak erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy olvassanak egymás gondolataiban. Ickes felveti, hogy a motiváció hiánya hat a házasság dinamikájára. Kutatási adatok bizonyítják, hogy egy év elteltével csökken a házastársakkal meglévő elégedettség. Mindegy, hogy mennyi ideje vagy házas, vagy élettárs. Ickes megfigyelte, hogy némely gondolat megöli a gondolatolvasás pontosságát. A gondolatolvasás kutatói további meglepetésekről írnak. A felvetés arról szól, hogy aki magas pontokat ér el „érzékenységi tesztek” kitöltésekor, jó gondolatolvasó lehet. De ez nem így van. Egyik sem professzionális hallgató. A pszichológia tudományok azt mondják, hogy senki sem olyan pontos, mint a lusták. A pszichoterapeuták bizonyították, hogy nincs nagyobb pontosság, mint amikor hazug ember következtet arckifejezések alapján. Ugyanakkor szignifikánsan pontosabbak a nyelv alapján. És a megosztott tapasztalatok (anyaságról, válásról, alkoholizmusról,) sem segít belátni mások fejébe.

Mit segíthet mások megsértésében

               Akkor mi a lényege a hatékony gondolatolvasásnak?  Megfelelő iskolázottság, magas intelligencia, - különösen a verbális – nyitottság és jó mentális állapot növeli az empátia pontosságát. Mindenki jobbá lesz, amikor olvasva másokban, tudja – azok az emberek, akik az átlagosnál jobbak az idegenekkel szemben a gondolatolvasásban jobbak a saját belső köreikben. Ugyanakkor néhány embert könnyebb olvasni, mint másokat. Többet beszélnek, többet gesztikulálnak, hiánytalan adatokat szolgáltatnak gondolataikról és érzéseikről.  Természetesen ugyanazzal a gondolatolvasási képességgel, amely segít a barátaiddal, partnereiddel az együttműködésben, megsérthet azokat, akiket szeretsz. Gondoljunk régen együtt élő házaspárokra, akik gyötrik egymást bensőséges ismereteik révén.

               A mindennapos kapcsolatokban a gondolatolvasás művészete azt jelenti, hogy mikor kell megpróbálni, és mikor kell abbahagyni. A stratégia, amit követni kell, az a diszkréció. Öreg divat. Icke azt mondja, hogy menedzselni kell az empátia pontosságát. A pároknak tudnia kell, hogy mikor kell belemenni egymás fejébe, és mikor kell onnan kijönni. Azt mondja: „lehet egy jó elképzelésed, hogy mi zajlik benne, de respektálnod kell partnered határait. És Ő is ugyan ezt teszi veled. Ez azt jelenti, hogy partnered közeledni fog hozzád, ahelyett, hogy beleugrana érzelmi életedbe. Nem kell túlreagálni gondolataidat, ami neked isteni, lehet, hogy neki nem az. A barátod élvezheti egy szép színésznő játékét a moziban, de ne feledd, hogy a Te kezed fogja.

               Szerencsére több lehetőségünk van arra, hogy másokat korrekten olvassunk. A bölcs gondolatolvasó folyamatosan értelmez az első feltételezést arról, amit más is megtapasztal. A jó barátnak nem szükséges azonnal megérteni a másikat,- inkább követni kell a megértés folyamatát. Mindig lesz lehetőséged találgatni mások gondolatait, vagy érzéseit. Az esélyek szinkronban jönnek. Szinkronban lenni mások létezésével, lehet a transzcendentális tapasztalás alapja, és ez az, ami megéri az erőfeszítést. Ismerni másokat, és ismerni magad. „ez az empatikus kapcsolatok szíve” mondta Siegel.

 

 

Elérhetőség

gondolatolvasás
5085 Rákóczifalva Rózsa út 5/a

20 3398345

© 2014 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode