gondolatolvasás vs. empátia

Az általam preferált gondolatolvasási technika interaktív, alkalmazkodik a kommunikáció érzelmi hangulati változásaihoz. Nem szükséges hozzá empátia, enélkül is képes vagyok leképezni kommunikációs partnerem mentális állapotát. Ennek titka az érzelemtudományokban van, ami az evolúciós folyamatok termékeként vizsgálja érzelmeink okait, folyamatát, jeleit, ezekből vonunk le következtetésket. Mondhatjuk azt, hogy minden emberi megszólalás, - meta, és nonverbális kommunikációnk - érzelmi racionalitásunk terméke.

 

A gondolatolvasásra sokan úgy tekintenek, mint a fantasztikum területére. Vannak kutatók, akik ezt a folyamatot empátiaként értelmezik. Valóban vannak ilyen összetevői, hiszen mások megértéséhez bele kell élnünk magunkat a helyzetükbe. Minél jobban sikerül, annál többet adunk fel magunkból, és látjuk mások szemével a világot. Akár bele is költözhetünk mások problémamegoldási folyamataiba. Képesekké válunk arra, hogy az Ő szemükkel lássuk a világot. Igen. Ez egy nagyon fontos lelki folyamat mások megértésében. A beleélés lélektanát kitűnően feltárták. Nálunk az úttörő munkát Buda Béla végezte el. Így ír erről: „az empátia a személyiség olyan képessége, amelynek segítségével a másik emberrel való közvetlen kommunikációs kapcsolat során bele tudja élni magát a másik lelki állapotába. Ennek a beleélésnek nyomán meg tud érezni és érteni a másikban olyan emóciókat, indítékokat és törekvéseket, amelyeket az szavakban direkt módon nem fejez ki, és amelyek a társas érintkezés szituációjából nem következnek törvényszerűen. A megérzés és megértés fő eszköze az, hogy az empátia révén a saját személyiségben felidéződnek a másik érzelmei és különféle feszültségei. Ezt úgy is ki lehet fejezni, hogy a személyiség beleéli, mintegy a másikba vetíti önmagát.”

Empátiás képességeink egy skálán is kifejezhetők. Az egyik oldalon a beteg, a mindent átérezni képes személy helyezkedik el, míg a másikon az empátiára képtelenek találhatók. Ez sem az egészség jele. A gondolatolvasás is tartalmaz empátiás képességeket, mégis többről van szó. Genetikailag kódolt képességről beszélünk, amivel mindenki rendelkezik. Ez olyan kompetenciákat gerjeszt, amivel képesek vagyunk érzelmeken keresztül a hamisságok, hazugságok detektálására. Ezeknek ugyanis oka, folyamata és látható jelei vannak. Létünket védjük azzal, hogy lehetőségünk van mások ártó szándékainak a felismerésére. Ez a kompetenciánk az alap és a magasabb szintű érzelmek jeleinek összevetésére épül, és az érzelmi jelek sokaságát dolgozza fel. Az alapérzelmek ugyanis mindig igazat mutatnak, mert biológiai védelmi rendszerünket organizáljak, és nem vagyunk képesek befolyásolni. Rendkívül rövid ideig hatnak. Ha nem tudjuk mit kell észrevennünk, keresnünk, észre sem vesszük. Á magasabb szintűek a társas kommunikáció szolgálatában állnak, melyeket képesek vagyunk manipulálni. Ártó szándékkal is. Akaratunktól függően hosszabb ideig láthatók. Hozzá kell tegyem, hogy ezekben is jelen vannak a hazugság jelek, csak fel kell ismernünk. Erre nem igazán vagyunk rá képesek, mert nem ismerjük milyen jelekre kell figyelnünk társaink beszédén, arcán, testén, idegrendszerének működésében. Bár ennek sem vagyunk tudatában, ettől függetlenül minden nap használjuk.

A pszichológusok egy része nem lát különbséget a gondolatolvasás az empátia között. Ők azok, akik gondolatolvasást az empátia pontosságaként értelmezik, és ehhez az empátia méréséhez használatos kérdőíveket használják. Bár a folyamatok összefüggenek, fontos megkülönböztetni őket, hogy megértsük, hogyan működnek az emberek társadalmi helyzetekben. Fontos például a pszichopátia megértéséhez is. A pszichopaták gyakran jók a gondolatolvasásban, de rosszak az empátiában. Ez azt jelenti, hogy manipulálhatnak másokat, miközben érzelmileg elszakadnak a cselekedeteiktől.

A gondolatolvasás és az empátia megkülönböztetése segít megérteni az olyan állapotokat is, mint az autizmus. Az autizmussal élő embereknek gyakran komoly nehézségeik vannak a gondolatolvasással, és nehézségekkel küzdenek az emberekkel való együttérzésben. A kissé alacsonyabb empátia nem mindig rossz dolog, potenciálisan segít az embereknek a racionálisabb döntések meghozatalában. Azt nem mondhatjuk, hogy kikapcsolják az érzelmeket a döntési folyamatokból, mert nincs olyan döntés, amelynek ne lenne érzelmi összetevője, viszont csökken az olyan determinánsok száma, ami elfogultságra vezet vissza. A gondolatolvasás, a másokba történő belelátás hiányoságai viszont nehezítik a barátkozást, az ismerkedést.

Gondolatolvasás terén a nők legyőzik-e a férfiakat?

Vannak kutatások, melyek arról szólnak, hogy a nők jobbak a gondolatot olvasásban, mint a férfiak. A gondolatolvasásban a nemek közötti különbségek oka azonban vita tárgyát képezi. Egyesek azt állítják, hogy elsősorban a genetikának vagy a hormonoknak köszönhetők, míg mások úgy vélik, hogy ez környezeti tényezők, például a nevelésünk eredménye. Megint mások úgy találják, hogy mindez motiváltság kérdése. Azaz, a nemek között statisztikailag nincs érdemi különbség a gondolatolvasás területén.

Kutatások azt is kimutatták, hogy az autizmussal élő emberek lényegesen több gondolatolvasási nehézségről számoltak be. Ez nem tűnik új felfedezésnek, hiszen köznapi tapasztalataink is erről szólnak. Természetesen csak azért, mert bizonyos embereknek nehéz belelátni mások kognícióiba, ez nem jelenti azt, hogy nem motiváltak arra, hogy másokkal foglalkozzanak. Sok autizmussal élő személy önismerete révén keményen dolgozik, hogy "kompenzálja" bebizonyítsa teljes a szociális motivációját.

Hosszabb távon a gondolatolvasás kutatása segíthet az embereknek abban, hogy olyan technológiát fejlesszenek ki, amely nem emberi ágenseket, például "szociális robotokat" használ, hogy megjósolja, mit gondolunk, és segítsen nekünk mindennapi életünkben. Több pszichológiai kutatás arról szól, hogy nem valószínű, hogy valaha képesek lennénk olyan mesterséges intelligenciát kifejlesztenünk, amely teljes értékben képes lenne szociális emóciók feldolgozására. Ettől függetlenül, már most is vannak gondolatolvasó robotok, de ezeket inkább a gyógyítás szolgálatára fejlesztették ki.

 

Elérhetőség

gondolatolvasás
5085 Rákóczifalva Rózsa út 5/a

20 3398345

© 2014 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode