Gondolatolvasási kisokos

 

A gondolatolvasás, - mások szándékainak a megismerése alapvető emberi képesség. Ennek feltételei génjeinkbe zárva léteznek, és az állatvilágból származnak. E nélkül képtelenek lennék társas életre, könnyű prédái lennénk a rossz szándékú embereknek, és kizárnánk magunkat a társaslét örömeiből is. A gondolatolvasás a kiegyensúlyozott emberi kapcsolatok alapvető feltétele. Része minden kommunikációs akciónak.

A gondolatolvasás nem arról szól, hogy szó szerint olvasnánk mások gondolataiból, - sokszor önmagunk megértése is problémát jelent, - de képesek vagyunk mentális modelleket létrehozni, hogy megérezzük társaink gondolatait és érzéseit. Ezek a modellek egységbe ötvözik számunkra a másik személy szavai, érzelmei és testbeszéde által hallható, és megfigyelhető üzeneteket. Jelzik az összhangot, de a háttérben rejlő eltitkolt, rejtett „másságot” is. Egységben kezeli a verbális, a nonverbális, és a metakommunikációnkat. Feltárja a hazugságot, tudatlanságot, és a csalafintaságot is. Genetikailag kódolt képességünkről van szó, ezért eltérő mértékig képes vagyunk megfejteni mások szándékait. Az eltérés szocializáltságunkra, kommunikációs tapasztalatainkra, érzelmi intelligenciánkra vezethető vissza. Az önismeret és a gyakorlat is fontos szerepet játszik benne. Vannak, akik kimaradnak belőle. Ilyenek az autisták és a pszichotikus zavarokkal küzdő egyének.

Hogyan olvassák egymást az emberek?

A sci-fi-ben rutin szerű művelet, de azt kell mondjam, hogy a mesterséges intelligencia térhódításával egyre inkább teret nyer azok számára, akik rendelkeznek ennek tárgyi feltételeivel. Ezeket viszont nem vihetjük magunkkal sem randevúra, sem üzleti megbeszélésre. A köznapi életben sokat jelenthet számunkra, ha tisztában vagyunk azzal, hogy mások mit gondolnak és éreznek, mert ez segít elkerülni a konfliktusokat és a félreértéseket, és erősíteni a személyes kapcsolatokat. Segít beállítani a bizalmi egyensúlyt. Amikor megpróbálunk olvasni valakinek a gondolataiban az érzelmeiben, a hangulatok adják a kiindulási alapot a testbeszéd, a hangszín és a szavak mögötti gondolatok megértéséhez. Ennek egyik eleme az empátia.

Tudnak az emberek olvasni egymás gondolataiban?

Tekintettel arra, hogy az egészen belül kommunikációnk racionális elemei alig néhány százalékot jelentenek, az érzelmi viszont látható, hallatható, érezhető, és mások érzelmeinek felismerése erősen hat ránk, a válasz egyértelműen igen. A racionális elemekhez elválaszthatatlanul kapcsolódnak az érzelmi összetevők. Gondoljuk saját életünkre, hogy hányféleképpen vagyunk képesek rámondani egy ételre azt, hogy „ez finom volt”. Mondhatjuk őszinte elragadtatással, udvariasságból, de undorral telített, módon is. Tapasztalataink alapján igaz, és hamis módon is reagálunk mások érzelmeire. Mikor mit tartunk helyesnek. Különös tekintettel örömükre, haragjukra, szomorúságukra, bánatukra, megvetésükre. Ha felismerjük őket, bízunk a megérzéseinkben, - azáltal is, hogy odafigyelünk testünk reakcióira, - segíthet abban, hogy pontosabb ítéletet alkossunk másokról. Mindegyikre releváns válasz születik. Harag, agresszivitás esetén növeljük közöttünk levő a távolságot. Öröm esetén közelebb kerülhetünk egymáshoz. Szomorúság esetén szolidaritást mutatunk.

Milyen érzelmi jeleket adunk másoknak?

Amikor megpróbálunk olvasni másokban, hajlamosak vagyunk az arcukra nézni. Az arc kitűnő területe mások megértésnek. A mikroexpressziók láthatóvá teszik a láthatatlant. De nem bámulhatunk mások arcába, ezt sokan agresszióként értelmezik. Ekkor segít a beszéd logikai felépítettsége, a vokalizáció, és a testbeszéd nyomon követése.

Milyen mértékig olvassák egymást az emberek?

Mindez attól függ, hogy mennyire figyelünk egymásra. Intim együttlétük során van a legmagasabb szinten. Mások megértésében mégis a hazugok van a megértés csúcsán. Ugyanis fontos számukra, hogy ne bukjanak le. A szálhámosok minden rezdülésünket képesek feltérképezni. A megértés kulcsa a motiváltságunkban van.

A különböző kultúrákból származó egyének másképp olvassák az embereket?

A különböző kultúrákban eltérő szabályok irányítják az érzelmek kifejezését. Nincs érzelem mentes emberi kommunikáció. Ha ismerjük a nemzeti kultúrákat helyükön értékeljük a visszafogott távol keletiek, vagy a harsány olaszok érzelemkisugárzását.

Gondolatolvasási készségeinek fejlesztése

Előítéleteik, és számos más, személyiségükben rejlő okok miatt a szociálisan legtapasztaltabb egyének is félreérthetik mások kommunikációját. Érzelmeinkkel egyensúlyok beállítására törekszünk személyiségünk és környezetünk között. Temetésen sírunk, esküvőn örömöt mutatunk. Mások szándékainak megismeréséhez számos kommunikációs akcióra van szükség. Ez szocializációs folyamataink során automatikusan zajlik, de nem lenne baj, ha szélesebb körű ismereteink lennének az érzelemtudományok területéről. Igen, ennek is vannak olvasható, tanulható területei. (nem nálunk)

Hogyan lehet jobb olvasni az embereket?

Jó lenne, ha minden érzelmi forrást nyomon követhetnénk. Ez a források sokasága miatt lehetetlen. Mások olvasása hatékonyabbá válhat, ha tudatosan összpontosítunk az ilyen nyomokra. Ha számunkra fontos választ várunk, akkor az arcra, a szemre, a száj környékére, és az intonációkra kell figyelnünk. Ezek sok információt nyújthatnak számunkra. A közöttünk levő távolság, a láthatóság hiányosságai miatt ezek rejtve maradhatnak, de ilyenkor sokat segíthet a testbeszéd.

Meg tudod akadályozni, hogy a testbeszéd eláruljon?

Nem tudjuk-e megakadályozni. A fentebb említett források mindegyikét a legjobbszínészek sem képesek uralni.

Amikor a gondolatolvasás kihívás

Számos viselkedési rendellenesség, mint például az autizmus és az ADHD, kihívást jelent mások gondolatainak és érzéseinek olvasásában. Bár az autizmussal és ADHD-val élő emberekből nem hiányzik az empátia, küzdhetnek a finom utalások megértésével, vagy impulzívan reagálhatnak anélkül, hogy időt szánnának valaki szavainak vagy hangnemének értékelésére.

Elérhetőség

gondolatolvasás
5085 Rákóczifalva Rózsa út 5/a

20 3398345

© 2014 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode