Arckifejezés: elsődleges kommunikációs rendszer

Szerkesztés: P. Ekman művei alapján
 

    Az arckifejezések megmutatják az emberek személyiségét, és üzenetet küldenek az emberek általános és belső állapotáról. A nonverbális kommunikáció folyamatában általában észlelhetjük a belső állapotok vizuális, látható lenyomatát. Mint ahogy egy festmény képes kifejezni egy hangulatot, vagy foglyul ejteni egy érzést, úgy az arckifejezés is viszonylag állandó benyomást hordoz. Az arckifejezések elmélete, ezért magában foglalja:

  1. A személyiség jellemzőit,
  2. A személyiség, látható összetevőit,
  3. Ezek megjelenésének pszichikai bázisát, vagy jelrendszerét, mint pl. bőr, izom mozgás, izomvastagodás, ráncok, vonalak, szépséghibák, stb.
  4. Azt a tipizálást, ahogy az érintett személy fogadja, érzékeli értelmezi a mások által kisugárzott jelzéseket.

   Ezeknek a kapcsolatoknak létezik egy óriási területe a pszichológiában, és a magatartástudományokban. Az érdeklődőknek ott ezekről többet lehet megtudni.

 

Római kori szobor  Medúzáról

Mutatja az összevont, és ráncolódó

szemöldököt

      Az arckifejezések a nonverbális kommunikáció fontos csatornái. Néhány állati faj is mutat arckifejezéseket, de ezek a főemlősöknél, és mindenek előtt az embereknél igazán fejlettek. A fejlődés folyamatában az ember megtanult beszélni, amit aztán tökéletesre fejlesztett, de az arckifejezések szerepe is fennmaradt mint lényeges összetevő. Az arc üzenetei magyarázatot kiegészítést, kommentárt és illusztrációt szolgáltatnak a szóbeli kommunikációhoz, és szignifikáns kapcsolatban vannak vele. Nézzük például a nonverbális kommunikációt. Más típusú kifejezések különböző lehetőségeket szolgáltatnak a megértéshez a személyiség belső rejtett állapotáról, arról az oldalról, amelyről nem lehet sikeresen szóban kommunikálni. Például az arckifejezések kapcsolatban vannak az érzelmekkel, az érzelmek pedig az emberek magánéletével. Ezek az érzelmi indikátorok a sztereotípiáktól a sablonokig az arcon erősen múlandók, és ezek egy részét nehéz felfedni.

Indiai maszk kidülledt szemekkel felemelt

szemöldökkel, és szétfeszített szájjal

         Az érzelmek emberi kifejezésének számos aspektusa van, a számítógépes stimulációtól és elemzéstől kezdve nonverbális kommunikációt kifejező érzelmi folyamatok megértéséig. Az arckifejezésekről számos kérdés a mai napig megválaszolatlan, és néhány terület viszonylag kevéssé kidolgozott. Figyelembe véve a felvetett kérdések különböző formáit, a válaszokat néhány kérdésre és tudományos eredményeket az arcról, immár van mire hivatkozni. Az arckifejezések megértése, fontos a személyközi kapcsolatokban.

 

Az arckifejezések olvasásának lehetősége az izomműködés alapján

 

Az arcizmok arckifejezéseket és

érzelmeket mutatnak  

            A arctevékenység kódolási rendszer (FACS) amit a kutatók használnak az arckifejezések mérésére, az izomrendszer aktivitására épül. A kutatók használják az arcelemzésben, az állandó változásokra építve.

            A FACS adatbázisa voltaképpen egy mérce, és hatékony rendszer az izommozgások pszichológiai megértésében.

 

 

 

 

Az arckifejezések üzenete, és eredete

  Egy arckifejezés adott pillanatban összetett jelek halmaza, amely számos forrásból ered. Ezek a források magukba foglalják a fej, az arc általános formáját az orientációját, állását, az arcvonásokat, a szem,a száj színét, festését, a bőr állapotát, a ráncokat, és vonalait…és így tovább. A legfontosabb forrás természetesen az arckifejezés, amit az arc izmainak a mozgása alakít és, aktívan vesz részt a nonverbális, kommunikációban. Más tényezők is közrejátszanak az arckifejezés létrehozásában, mint például a véráram, és a mirigykiválasztás. Az izmok aktivitásának hátterében a források között vannak állandósult tényezők, és lassú változások is. Ilyen a kövérség, a haj, a fogak a porcok, a csontok. Mondhatjuk, hogy az öregedés, az egészségi állapot jelzőrendszere.

A nonverbális kommunikáció összetett üzenetei

    Az arc által közvetített forrásokkal összhangban, az arc számos nonverbális üzenet hordozója. Ezek közül néhány valóságos kapcsolatban van az illető személyiségével, néhány a megfigyelő teremtmény (koholmánya) az érintett személlyel kapcsolatban, és megint néhány hazugság, átmenet a kettő között. A kutatók munkáikban a két véglet , a két skála közé helyezik megfigyeléseik eredményeit. Más perspektívákból nézve az arc üzenetei megragadhatók objektív leírások alapján is, mint például fizikai méretekkel, anatómiai jellemzőkkel, amelyekre rátelepszenek az igazi információk. Továbbá az elvont általánosítások, és következtetések ezekről a jellemzőkről megnehezítik a megfigyelések értelmezését.

    További nehézséget jelent, hogy ezek a források megjelenésükkor interakcióba lépnek egymással, és egy keveréket hoznak létre, amit el kell rejteni, maszkolni, vagy keverni más forrású üzenetekkel. Az arckifejezések nonverbális jeleinek összetett struktúrája van.

Egy példa az arc üzeneteiből

     Kérdéses, hogy a változásokat megjenésükkor helyesen látjuk-e, hogy milyen üzenetet közvetít az arc. Ez érzés, esetleg az agy állapota, vagy valami más? Le tudjuk-e írni, vázolni, hogy az arc mely része közvetít jelet, hogy ennek alapján megértsük a jelentését? És végül milyen izmok, milyen üzeneteket hordoznak?  Ezeknek a kifejezéseknek az értelmezése egy képet próbál nyújtani arról hogy milyen nonverbális üzeneteket veszünk észre, és meg tudjuk-e jelölni a forrásokat. Az arc izmai hasonlatosak egy elasztikus rugalmas lepedőhöz, amelyek a koponyacsonton találhatók, láthatók a megfigyelő számára.. Ezek az arckifejező izmok önállóan, vagy egymással összhangban működnek. Az arcról készült metszetek jól szemléltetik, hogy ezek az izmok hol helyezkednek el.

Arckifejezések és értelmezésük

    Ennek a nőnek az expresszivitása nőiességéből ered, beleértve a haj vonalának a kerekségét, vastag vörös ajkait, és kis állát, szigorúsággal a nézésében. Kiemelhetjük az ívelt szemöldökét, mely középen alacsonyabb, és nézése látszólag a megfigyelőre irányul. Nézését egy sor más tényező is kihangsúlyozza. Ajkai, melyek könnyedén csücsörítenek,és keskenyebbre vannak festve, mint eredeti vonaluk. Az arcizmaival kevés történik. Kivétel az ajakcsücsörítés, és belső szemhéj, ami elbűvölőre teszi a szem merevségét. A pirosra festett ajkai nőiességét hangsúlyozzák. Kötekedő, vagy dacos jellemzőket mutat a szemöldöke, amely-kozmetikailag kiemelt vonalú- és a redőző izom hatására könnyen szigorúvá válik. De képes lenne több más érzelem könnyed megjelenítésére, például mosolyra. A modell ellentmondásos jelek megjelenítésére is képes. Az elidegenítéstől a kedvesig. Éppen ezért nehéz olvasni az arcáról.

      Összefoglalva: Az arckifejezése nehezen megfogható türelmetlenséget tükröz, enyhe neheztelés lehetőségével, és intenzív szenvedély lehetőségével. Más arckifejezései magas homlokára, lapos arcára, és viszonylag hosszú arcára, orrára épülnek. Bőrének, arcának, szemeinek ajkainak festése, lehetőséget hordoz szexualitásának, etnikumának, korának a megbecsüléséhez.

 

  A képen látható színész arcformájával, és pillanatnyi arckifejezésével szállít erős üzeneteket az arcolvasó közönségnek. Szögletes arcának előreugró részei, fehér haja vadul feldobott, zilált, az érzelmek viharától. Forradásos, durva, goromba arca veszélyes hátteret sejtet, és rövidre vágott szakálla kiemeli széles állát. A forrongó haragot jelzi izom mozgása. Összehúzott szemöldöke, és a szemöldöke között kialakult függőleges ráncok  fenyegető külsőt kölcsönöznek számára. Az általános benyomás szerint egy fenyegető, erőszakos, erővel telített és tapasztalt, érett férfit látunk. Azt ne tudjuk, hogy a művész ténylegesen tapasztalt-e az érzelmek és a harag kifejezésében, de mint színész, kiváló stratégiákat alkalmaz a kép készítéséhez.

   Ez a fiatalasszony pihent, relaxált, és elégedettséget mutat. Úgy arcformájában, mint izmai által. Kerek az arca, minden része, a homloka, az álla. Kereksége egy kellemes, barátságos magatartást jelez. Ajkai telítettek, enyhén feszülnek, emelkedők, és a „zigomatic major” egy könnyed mosolyt is létrehoz. A belső szemhéj enyhén összevont és emelkedő. Felső ajkai is. A tudósok úgy találták, hogy a mosolynak ez a kombinációja a szemekkel együtt a boldogságra utal. Szemben az egyszerű stimulációval, amikor csak a száj körüli izmok vesznek részt a mosoly kialakításában. Az ajkak emelkedése és a mosoly elmélyülése megjeleníti az orr-ajki barázdákat is. Bőre színe, ajkai, és a szeme információkat nyújt etnikai hátteréről, és sapkája kulturális identitására utal

    Ennek a hölgynek van egy sajátos szem és arcpozíciója, amely eltér a fej egyenes irányától. A kutatók úgy találták, hogy az ilyen irányú „kinézés” fokozott gondolkodási folyamatokat jelez, és kapcsolatban van a gondolkodás tartalomjegyzékével is. Nézése balra, felfelé emelkedő, és ezt az irányt szemöldöke is követi. Alsó ajkának jobb oldala kicsit lefelé mozdul, mialatt a bal oldalon be is harapja a szélét, amitől állkapcsa enyhén elmozdul, és fogait részben eltakarja az ajka. Ez az ajakállás kapcsolatban van gondolkodással is, bár lehet, hogy csak kulturális identitást, rossz beidegződést jelez. Mármint hogy harapdálja az ajkát.

    Összefoglalva: Az arckifejezés leginkább gondolkodásra utal. A fülbevaló része az arc megjelenítésének, és szépségének kihangsúlyozására is szolgálhat, de kifejezhet egy etnikai csoporthoz történő tartozást is. Bőre, haja, szeme, szemfestése, a szemhéj strukturáltsága korára, etnikai hátterére adhat eligazítást.

    

   Az érzelmek szándékos kiváltására is van lehetőségünk, ám ezek gyakran inkongruensek .Ezen a képen a hölgy a szándékosság összes mozzanatát mutatja. Szemöldöke lefelé hajlik, - a jobb oldalon kicsit erősebben – és létrehoz egy párhuzamos ráncot az orrnyergen. De az arc felső részén nem látható több „haragjel” Szeme alatt, és szemhéja körül a bőre összeszűkül, összehúzódik, szűkítve a szemnyílását és emelve az arcpofákat. A szemek szűkülése kiemeli a harag kisugárzását. Az ajkak kitágulnak, és oldalt is megfeszülnek, a száj szélesre nyílik, a pofák feszülnek, a felső ajkak felhúzódnak, az alsó lejjebb kerül. A nyitott száj, és más jelek magas intenzitású haragot mutatnak. Az expressziók mégis inkongruensek, ugyanis a hölgy még soha sem mutatott ilyen mértékű haragot. Csak kevesebbet, minta férfiak. De ha mégis ennyire haragos,jó lesz kerülni a vele történő találkozást.

      Jóllehet ez a fiú a fenti hölgyhöz hasonlóan a harag jeleit mutatja, nem látszik annak. A bőr a szeme körül összeszűkül, és együtt feszül a felső szemhéjjal, résnyire hagyva nézését. A felső ajkak felfelé húzódnak, és kimutatja a fogait, az alsó ajkai pedig enyhén lefelé húzódnak. A jelek haragra utalnak, de mégsem látszik annak. A válasz első része az, hogy az orra gyűrődik, ami az undor jele, ajkai lazultak. A válasz az, hogy az arckifejezése az undor, és harag kombinációja. Ténylegesen a többi jel alapján lehet megítélni az érzelmeit. A fiú piszkos, a tűző napon nagy erőfeszítéssel játszik valamilyen játékot, és arckifejezését ebben a kontextusban kell megítélni. De jól látható a kora, és a neme és etnikuma is.

  Ez, és következő kép két érzelmi állapotot mutat. Amikor először nézik a két képet, gondjuk lehet, hogy megkülönböztessék, hogy rájöjjenek, hogy ugyanarról a személyről van szó. A drasztikus különbségek ellenére nem okozhat gondot a különbségtétel. Az arckifejezések egyike a fájdalom. A bőr a szemek körül összeszűkül, felemeli a ráncokat, szarkalábat alakít ki a szemek sarkában, ugyanakkor összezárja  a szemeket, és komorrá teszi szemöldököt. A szemöldökök ugyancsak együtt szűkülnek, az ajkak összeszorulnak, és az áll felemelkedik. A személy képes a szomorúság kifejezésére is, felemelve a belső szemöldököt, ami ebben a kombinációban egy omega formát hoz létre a homlokon.

 

        

  Ez itt a meglepetés kifejezésének egy módja. A szemöldök felemelkedik, és nem csúszik le egy része sem. A szem kicsit szélesebben nyitott, mint normál állapotban. És felemeli a szemhéjat. Az áll lejjebb csúszik, és az ajkak elvállnak. Könnyen felismerhető az egyébként múlandó meglepetés ebben a természetes beállításában is. De vannak jelek arra vonatkozóan, hogy ez egy megjátszott meglepetés. A kamera miatt. A szemöldök túlságosan felemelkedik, az ajkak nem csúsznak szét eléggé. Az igazi kérdés az, hogy mi váltotta ki ennek az arckifejezésnek a „fabrikálását”, és mit lehet felfedni igazságként erről a személyről

Arcizmok, és működésük

 

Izmok a fejen, és az arcon

1.      Galea aponeurotica – vastag szövet a koponyán

2.      Frontalis – homlokizom felhúzza a szemöldököt

3.      Auricularis superioris – a füleket mozgathatja

4.      Auricularis anterior a füleket mozgathatja

5.      Ligmentum palpebrale – kis izom a szem sarkában

6.      Orbicularis oculi – nyitja-zárja a szemet,

7.      Quadratus labii superioris – izom az arc közepén, és az orr mentén

8.      Levator labii superioris alaque nasi or Caput angulare – az orrot ráncolja

9.      Levator labii superioris or Caput infraobitalis – a felső ajkakat feszíti felfelé

10.  Caninus (Levator anguli oris) az ajkak oldalsó részét emeli

11.  Zygomatic – feszíti,és emeli az ajkakat 

12.  Risorius – feszíti az ajkakat

13.  Quadratus (Depressor) labii inferioris- lefelé húzza az alsó ajkakat

14.  Depressor anguli oris húzza száj sarkait

15.  Transversus menti (Mentalis) – lefelé húzza, és ráncolja az ajkakat

16.  Platysma – egy nagy izom az ajkkanál, végig fut a nyakon

 

 

Az arc felső részének izmai:

1.  Frontalis – a szemöldököt mozgatja

2.  Procerus or Pyramidalis – a szemhéjak közötti rész mozgatja

3.  Orbicularis oculi – A szemet nyitja, zárja, és két részből áll

4.  Zygomatic – feszíti, és húzza az ajkakat felfelé 

5.  Nasalis (transverse or compressor part) – az orrlukakat feszíti

6.  Quadratus labii superioris – Izmok az arc és az orr közepén, és több izmot tartalmaz

  • Levator labii superioris alaque nasi or Caput angulare – az orrot ráncolja
  • Levator labii superioris or Caput infraobitalis – a felső ajkat húzza
  • Caput zygomatic – oldalra feszül

Egyéb arcizmok:

  • Sulcus nasolabialis – az orrot mozgatja

 

 

     Frontalis muscle a homlok izom  Függőlegesen fut végig a homlokon, a fejtetőről ered, a hajvonala fölött, és  a szemöldök fölött tapad a csonthoz. A teljes homlokizom összehúzódása felemeli a szemöldököt, és ráncolja a bőrt, miközben párhuzamos ráncokat alakít ki. A belső homlokizom a középső része a homlokizomnak, és felemeli a szemöldököt, miközben egy ferde ráncot hoz létre, ezzel felemeli a homlokráncok középpontját. A külső homlokizom oldalsó része a homlokizomnak, és a szemöldökök külső részét emeli meg. Ráncot formál a homlok oldalsó részén, és boltívet formál szemöldökből.

    Az orbicularis oculi a kör alakú szemizom a szem körül helyezkedik el, és általában nyitja, zárja szemet,és szűkíti a szemrést. Ennek szemizomnak fontos szerepe van a szem védelmében, és fontos érzelemkifejező is. Három részből áll: egy külső, vagy kör alakú rész, egy belső, vagy felfogó rész a szemhéjaknál, és egy kis könnymirigy. A külső rész kör alakú, és körbefutja szemet, kialakítja kör belső részén a felfogó részt. Ez a két izom létrehoz egy mandula alakú „koncentrikus” kört. A felfogó rész sokszor reflex mozgást végez, így védve a szemet a váratlan hatásoktól.

   A corrugator, a barázdáló izom a szem belső, felső peremén ered, köze az orrhoz, és beépül a homlok bőrébe a két szemöldök között. A szemöldököket és bőrt húzza középről a sarkok felé és lefelé, függőleges ráncot húzva a szemöldökök közötti területen és vízszintes ráncot formálva az orr tövében. Általában az ott található izmokkal együtt működik, és az egyik legexpresszívebb izom. Azt mondják, hogy ez az izom szomorúságot, és szenvedést fejez ki. Összehúzza a szemöldököt, és homlokot.

   A levator palpalpebrae superiopris a fő szemhéjemelő izom, a felső szemhéjat emeli és kitárja az íriszt, és a szemfehérjét. Nyitja, zárja szemszélességét.

  A nasilis muscle az orrizom. Két fő része van. Az átlós, nagy szőkítő rész, és úgy is ismerik, mint a z orrluk tágítóját, amely szűkíti vagy tágítja az orrot. Az orrizom szűkítő része  a felső állkapcson tapad közel szemfogakhoz és az orron az orrporchoz tapad mindkét oldalon. Mindkét oldalon más izmokkal is keveredik. Amikor összehúzódik szabályozza levegő útját az orrban.

  A procerust szemöldöklenyomónak is ismerjük. Az orrcsonton ered, és fut végig az orron, és szétterül a homlok közepén, és egy kereszt irányú ráncot hoz létre a szemöldökök között az orrnyergen. Ez az izom gyakran összehúzódik akaratlagosan mégis nehezen szabályozható.

  A zygomatic major a fő járomcsont izom a járomcsonton tapad és más izmokkal a száj sarkához fut. Ez az izom emeli a száj sarkát felfelé és a mosoly kialakításában vesz részt. Néhány kutató javasolja, hogy tegyünk különbséget a természetes, és a szándékolt, vagy hazug mosoly között.  A járomcsont izom kapcsolatban van a szemet körülvevő izmokkal. Ezekkel együtt mutatja természetes mosolyt, ami mögött tényleges boldogság van.

   A zygomatic minor a járomcsont mellékizma, és az arccsonton ered. Beépül a bőr alá a felső ajkaknál, a sarkok, és az orr alatti rész közé. Húzza a felső ajkat, felfelé, és oldalra.

    A triangularis, a háromszög alakú izom nevét formájáról kapta. Az állon ered, és beépül a bőrbe, és a kör alakú záróizomba a száj sarkánál. Ez mozgatja a száj sarkait lefelé és formálja az ajkakat fordított „U” ra. Szomorúságot jelez

    Orbicolaris oris, a nagy kör alakú szájizom egy záróizom a száj körül, és az ajkak mintázatát adja. Közvetlen kapcsolatban van azokkal az izmokkal, melyek szájat feszítik. Ez az izom formálja és ellenőrzi a száj méreteit, nyitását, zárását, és fontos az ajkak pozicionálásában a beszéd során. A szájon egy sor jellembeli tulajdonságot megkülönböztethetünk. Mint expresszív izom, viszonylag jól megkülönböztethető mozgása van. Feszül, tágul, kerekedik a fogak körül, és csúcsosodik kifelé.

    Levator labii superioris a fő ajakemelő izom a felső ajkon, és az arcon két viszonylag független izomból áll. Az oldalsó rész középtájon található, és körbe veszi száj sarkakat. Beépül az ajkakba is. Ez a rész emeli a felső ajkat viszonylag egyenesre. Az orri rész közel ahhoz ahol az orrcsont ered, és felemeli az orron és az ajkakon a bőrt, és szabályozza a levegő útját az orrban.

    A depressor labii inferioris, az alárendelt ajaklehúzó izom az állcsonton ered, és beépül az ajkak alsó részébe. Ez húzza, és mozgatja az ajkakat lefelé, vagy oldalra. Általában iróniát jelez.

  Az incisivi labii, a metszőfog izom: ajakizom. A felső ajkon ered, és fut felfelé az alsó ajkon keresztül, és illeszkedik be a szájszögletbe. Az ajkakat húzza az ajkak centruma irányába, csücsörítésre.

   A risorius a szemfog alatt ered, és beépül a bőrbe a száj sarkánál.  Oldalra feszíti szájat, és visszahúzza a száj sarkakat. Grimasz, vagy mosolyt hoz létre. Gyakran a nyakszirtizommal együtt.

   A buccinator az állon ered, az őrlőfogak környékén, és beilleszkedik különböző izmokba száj sarkánál. Összevonja, tágítja a fogakat és szűkíti, vagy tarja száj szálét, és gyakran gödröcskét formál az arcon. A száj oldalának a nagy részét ez az izom adja. A rágást segíti, és a levegő terelésében is részt vesz. Ezért trombitáló izomnak is nevezik. a szemfog alatt ered, és beépül a száj sarkaiba. Oldalra feszíti az szájat, és visszahúzza a szájsarkat

   A caninus, a tépőfog izom, az állcsont felső részén ered, ered, közel a tépőfogakhoz, és beépül más izmokba. A száj sarka környékén. A szájsarkát húzza, leginkább függőleges irányba, éles szögben, „mosoly” formára.

   Masetter, a rágóizom méreteihez képest a legerősebb izom. Az arccsonton ered, és az állcsonton tapad. Felemeli az állat, és zárja a fogakat. Ennek az izomnak a funkciója a rágás, és görög eredetű neve a haragot, és az agresszivitást asszociálja. Krónikus feszülése betegséget eredményez    

   A platsma, a fejbólintó izom nem igazán arcizom A felső mellkastól fut a nyakon keresztül az arc alsó részéig. Mozgatja az áll és az ajkak alsó részét, és feszíti a nyakat, és formál vertikális eltéréseket a nyak körül.

    A mentalis neve gondolkodót jelent, koncentrációt jelez, jóllehet ezt nem sikerült bizonyítani. De mondják, hogy kételyt is kifejez. Az állcsonton ered, és a fogak előtt épül be más izmokba. Működés közben felfelé nyomja az ajkakat és fordított „U”-t formál.

 

Elérhetőség

gondolatolvasás
5085 Rákóczifalva Rózsa út 5/a

20 3398345

A kép a Creative Commons Licenc alapján használható fel. Chill Mimi  © 2014 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode